Щрихи от миналото

 Поуките от историята.  Причините за събитията. Изследванията на  процесите. Доблестта, славата, мъжеството.
 Гледайте "Щрихи от миналото" всеки вторник от 17.30 часа и повторение в  неделя от 20.00 часа.