Предлагат промяна на КСО във връзка с пенсиите на военноинвалидите и военнопострадалите

Част от изображенията на страницата са архивни и поставени, за да визуализират новината приблизително.

Виж още...