Author: Добромир Пелов

sn CHETA

Когато духовете не могат повече да се обуздават

„Във всеко въстаническо приготволение се достига до максимум напрежение, когато духовете не могат повече да се обуздават. Идеите добиват двигателна сила и човек почти неволно, автоматически действува да изпълни онова, което дълго е лелеял....

Димитров предсказал бомбардировките 

„Днес пред България има два пътя: или да продължава да плува във водите на Германия, или да скъса с Германия и да води своя самостоятелна национална политика. Първият път означава предаването на българската армия...

sn UKAZ

Генерал Паренсов: войска, а не милиция!

„Третият въпрос за мъчнотии се показал формирането на войската. Докато Кевенхюлер (посланик на Австро-Унгария в София), пък и Англия разбирали, че България трябва да има само жандармерия и милиция за поддържане на вътрешния ред,...

sn UCHASTAK

Цанков заплашил царя с република

„Решихме да чакаме до 11 ч и ако дотогава царят не се яви, да се върнем в София и да поискаме провъзгласяването на Републиката. Не бяхме сигурни, че царят е в парка. Подозирахме, че...

sn BOTEV

Знай, че после Отечеството…

„В последно време Христо не догъваше(подгъваше) коляно, обикаляше града, събираше хората, хортуваше им възбудено. Беше като пиян и не сещаще да тури залък в уста. Бузите му хлътнаха, от умората се изрязаха сенки под...

sn BOLGRAD

Болградската гимназия „откърмила“ десетки офицери

„Наличието на българи от Македония и Тракия в кадровия офицерски корпус на Българската армия е лесно за обяснение. Най-важното в мотивите, които ръководят техния избор да облекат офицерската униформа е надеждата за лично участие...

sn ZNAME

Как можеше да няма 9 май

„Капитулацията трябва да се отбележи като най-важният исторически факг и да се приеме не на територията на победителите, а там, от където е дошла фашистката агресия – в Берлин! И не едностранно, а от...

sn BOMBI

Творци и армия

Бешков бранил небето над София „Интересно, че този малко небрежен, разпилян и „играещ” човек имаше и дисциплинирани прояви. През Втората световна война бяхме мобилизирани с него като „въздушни защитници” в недалечното училище „Антим I”...