Author: Добромир Пелов

sn NA FRONTA

Павел Вежинов, от когото Жан-Жак Ано „преписа“

Руско момченце в разкъсвания от сражения Сталинград. Двама воюващи на живот и смърт снайперисти – немският майор, изпълняван от Ед Харис, и руският „боевик” Василий Зайцев, пресъздаден от Джъд Лоу. Това е залегнало в...

sn FERDO (1)

Свободният не търпи обиди!

„Министърът на външните работи в Цариград Тефик паша поканил на обяд всички представители на чуждите държави освен българския. Това било обида. Запитан защо Портата  е постъпила така, министърът отговорил, че България е васална на...

sn SLIVNICA

От щурма на Свищов до Червената армия

Освободителната война „ражда” голяма част от бъдещите първостроители на родната войска. Всички те са завършили руски военни училища или са учили в тях и са ги напуснали, за да се включат в Опълчението –...

sn ST ZAGORA

29 април 1877 г.: Ражда се Опълчението

„През есента на 1876 г. запасният генерал Ростислав Фадеев, известен познавач на Източния въпрос и изтъкнат политически деец, подава докладна записка до руското правителство, озаглавена „Болгарское дело в турецкой войне”. Изтъквайки необходимостта от привличането...

sn APRIL 1876

Първият ден на „Царството Българско“

„Не само живият и словестният човек се не бунтува без сериозни причини, но и дълготърпеливият вол не направя тая глупост, докато не му е напукана кожата. Колкото за тираните, които се боят от бунтовете...

sn UZUNOV

Бранителят на крепостта

„Аз съм подло измамен, извика Узунов. Голямата му брада се тресеше от обзелото го вълнение. – Значи, сърбите предлагат примирие, за да могат да го използват за заемане на по-сгодно положение. – Той заповяда...

sn UZUNOV

Бранителят на крепостта

„Аз съм подло измамен, извика Узунов. Голямата му брада се тресеше от обзелото го вълнение. – Значи, сърбите предлагат примирие, за да могат да го използват за заемане на по-сгодно положение. – Той заповяда...