Author: Михаил Григоров

111-2

Героят от Тутракан и освободител на Добруджа

Стефан Тошев е роден на 18 декември 1859 г. в Стара Загора. На 19-годишна възраст се записва доброволец в Освободителната война въпреки забраната на родителите си. Той владее руски език и това също му...

Не обикновен почивен ден, а велико събитие

В периода 1908 и 1909 г. на Балканите настъпва поредната криза. По това време се случват и няколко събития, които ускоряват обявяването на Независимостта на България, макар че тя се чувства независима още от...

Непобедимият стратег от Дойран

Владимир Вазов е роден на 14 май 1868 г. Той расте в семейството на известния и уважаван  сопотски търговец Минчо Вазов. Патриархалната атмосфера на детството му, както знаем, е прекрасно описана от брат му...

4-4

Военен съд се разправя с нарушителите на реда

„Братя, часът на нашето съединение удари! Чуждото Румелийско правителство, което ни тежи от шест години, е съборено. На негово място е провъзгласено съединението ни с Княжество България под скиптъра на българския княз Негово Височество...

2-2

Събирането на новобранците става без проблеми

На 18 септември 1878 г. руският императорски комисар княз Дондуков-Корсаков изпраща редовния си отчет до военния министър на Русия, в който описва състоянието на Българската земска войска, създадена няколко месеца преди това – на...

111-5

115 г. от Илинденско-Преображенското въстание: Защото носиш името българин и се бориш с насилието и глада

На 9 септември 1903 г. Главният щаб на Втори македоно-одрински революционен окръг пише писмо до българското правителство за положението на въстаналото население с искане на помощ. („Българска военна история, подбрани извори и документи“, Том...

flags-BG

115 години от Илинденско-Преображенското въстание

Братя, стига мъки! Стига позор! Долу тираните! „Братя! Най-сетне многоочакваният ден за разправа с вековния ни душманин дойде вече.  Кръвта на нашите невинно загинали братя от турската тирания вика високо за отплата. Погазената чест...

6-6

Българските офицери застават решително до народа си

„Във всяка подготовка на въстание се достига до момент на максимум напрежение, когато духовете не могат повече да се обуздават. Идеите добиват двигателна сила и човек почти неволно, автоматически действа, за да изпълни онова,...