Category: Закони и правилници

Untitled-1

Р Е Ш Е Н И Е НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 03.10.2018 г. № 120 гр. София

СЪДЪРЖАНИЕ:     Относно откриване на процедура по продажба на жилища от жилищния фонд на Министерство на отбраната по реда на Наредбата за продажба на жилища, ателиета и гаражи от жилищния фонд на Министерство на...

icmo_front ic na mo logo

Устройствен правилник на Информационен център на Министерство на отбраната

Отвори в PDF ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВО И ДЕЙНОСТТА НА ИНФОРМАЦИОННИЯ ЦЕНТЪР НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С този правилник се уреждат устройството и дейността на Информационния център на Министерството...