Category: Мисия здраве

Bl-01

Мисия здраве (06.06.2019)

Полковник Митко Димитров – национален командир на 37-ия български контингент в Афганистан, майор Калоян Стоянов – командира на ротата за охрана, майор д-р Мария Георгиева, полковник д-р Георги Филипов председател на ЦВМК, подполковник д-р Методи...

zdrave2305

Мисия здраве (23.05.2019)

Проф. Неделчо Цачев- началник на катедра „Ортопедия и травматология“ на ВМА за новостите при ендопротезирането на тазобедрена става.

vlcsnap-error155

Мисия здраве (16.05.2019)

д-р Магдалена Баймакова от катедра „Инфекциозни болести“ на ВМА за научните проучвания върху разпространението на хепатит Е, новите приносители, профилактиката и лечението на вирусното заболяване.

ZDRAVE-ROMANIA

Мисия здраве: Vigorous Warrior 2019

За две седмици Румъния беше сцена на най-голямото многонационално медицинско обучение в историята на НАТО. Над 2500 военнослужещи от 38 държави и партньори на Алианса участваха в различни сценарии по въздух, суша и вода....

zdrave 25=04=19

Мисия здраве 25.04.2019

– Какво е ежедневието на курсантите-първокурсници във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – Какви възможности за спорт предлага Военноморското училище

vma varna

Мисия здраве 18.04.2019

„70 години МБАЛ- Варна“ проф. Илия Салтиров- началник на катедра „Урология и нефрология“ на ВМА за Х-тия Симпозиум по ендоурология и минимално инвазивна хирургия и използването на миниинвазивни техники при диагностиката и лечението на...

mutafchiev

Мисия здраве 11.04.2019

Тренировъчно занимание на „Модулни военномедицински формирования“ показа готовността за реакция при бедствена ситуация с много пострадали. Според сценария е рухнала сграда, при което има стотици ранени, а спасителната операция продължава с дни.