Category: Пресечна точка

Untitled

Суперкомпютър в България

Чл.-кор. проф. Светозар Маргенов (директор на Центъра за върхови постижения по информатика и информационни и комуникационни технологии към БАН) – Суперкомпютър в България