Category: Щрихи от миналото

Щрихи от миналото 9.4.2019

Щрихи от миналото: Историята на НАТО от Вашингтон до Косово

НАТО е най-дълготрайният и успешен военен съюз в съвременната история на света. Създадена през 1949 г., за да възпира съветската заплаха, организацията на Северноатлантическия договор надживява Студената война, разширява се на изток и се...